Arsalarımızın Kooperatif çatısı altında toplanmasının sağladığı bazı avantajlar şöyle;

 1.   Kooperatif TÜZEL KİŞİLİĞİ sayesinde imar  aşamasında tek bir parça halinde kalabilmemiz mümkün olacak. Aksi halde her birimizin imar aşamasında farklı bir yere dağılmamız söz konusu.

2.   Kimsenin kimseye İzale-i Şuu ve ya sufa hakkı kullanması diye bir durum kalmıyor. Kendi aramızda olası hukuki riskler tamamiyle bitiyor.

3.   Kooperatif olarak arsamızı değerlendirirsek

      a.   Mevcut genel uygulamalara göre en az %10 fazla inşaat alanı kazanıyoruz.

      b.  Büyük imar parsellerine, plan notları ile aynı sayıda fakat daha büyük daire yapılması imkanı verilebiliyor. Bu fark bazen %60-70 kadar fazla olabiliyor. Örneğin 120 m2 daire yerine aynı sayıda 200 m2 daire izni verilebiliyor. Örnek: Yeni yapılan Yenipeçenek ve Çiçektepe imarları.

      c.   Vergi, resim ve harçlardan muafiyetler söz konusu oluyor.

      ç.   İmar çalışmaları sırasında hakları en fazla korunan guruplar arasına giriyoruz.

      d.   Büyük inşaat şirketleri ile masaya oturmak ve tek bir ses olarak nitelikli, yeşil alanı bol ve modern yapılar inşa ettirmek için uygun bir yapı ortaya çıkıyor.

      e.   Faaliyetlerin denetimi, şeffalık imkanı var.

      f.    Olası çatlak seslerin çoğunluğun ve birlikteliğin menfaatlerini engelleme imkanı kalmıyor. Kurumsal bir yönetim oluşturma imkanına kavuşuluyor.

      g.   Arsaların sahibi belli olacak ve icar (kiralanma) yoluyla gelir getirmesi söz konusu olacak. Şu an arsayı ekip biçen köylüler hiçbir kira ödemiyor.

      ğ.   25 Şubat 2014 genelgesi, 6537 sayılı kanun ve 26 Mayıs 2014 genelgelerinden menfi yönde etkilenmiyoruz. Yani Kooperatif sayesinde cari mevzuata göre arsalarımız, bölünerek ihtiyaç halinde satılabilir hale geliyor.